Pagina opties

Waterschappen

SIM werkt samen met diverse waterschappen in Nederland, waaronder o.a. het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Noorderzijlvest. Samen met HHNK heeft SIM een mooie verbetering aangebracht in hun jaarlijkse belasting aanslagentraject. Robert Hauwert, Project Manager bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier neemt je in de onderstaande case mee in wat zij hebben bereikt in het afgelopen jaar.

Case Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verstuurt jaarlijks 780.000 aanslagbrieven waterschapsbelasting aan inwoners in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Voor waterschappen geldt dat ze weinig tot geen contactmomenten hebben met hun inwoners. De belastingaanslag is er wel één, maar meteen ook een hele grote. Daarnaast is het beheergebied zeker ten opzichte van gemeenten veel groter en is het inwonersaantal groot (1,2 miljoen).

Hierdoor zijn de zichtbaarheid en de bereikbaarheid voor een waterschap al snel een uitdaging. Daarnaast is het harde werk dat er bij een waterschap verzet wordt voor veel mensen een vanzelfsprekendheid. Droge voeten zijn normaal voor iedereen, maar als het waterschap niet functioneert is dat niet het geval. Hiervoor is natuurlijk ook geld nodig en dit wordt voor het overgrote deel gehaald uit waterschapsbelasting. Niet alle waterschappen doen dit zelf, maar het HHNK wel.

Voorheen gebeurde dit via de papieren aanslagbrief, maar dit is fors veranderd. De website is een steeds grotere rol gaan spelen en hier is de innovatie begonnen. Er was vooral een website die informatie zond. Deze is doorontwikkeld naar een dienstenportaal waarbij de vraag van de inwoner centraal staat. Naast de kanteling van de website moest ook de interne organisatie kantelen. Waterschappen zijn veel meer taakgericht ingesteld en niet zo klantgericht.

De oplossing: Innovatie in waterschapsbelasting

Toen is er dan ook gekozen om aan de hand van usercases het digitale loket te ontwerpen. SIM heeft deze samen met HHNK ontworpen en hierbij is sterk ingezet op de generieke toepasbaarheid zodat het product ook inzetbaar is voor andere overheidsinstanties. De deelbaarheid was dus van groot belang.

De aanslagbrief als PDF in MijnOverheid was niet anders dan de papieren brief die je op de deurmat kreeg. Het is zelfs een extra drempel omdat je er via via naartoe gaat. Dit is dan ook de belangrijkste reden geweest om hier een simpele en laagdrempelige oplossing voor te bedenken.

Het resultaat: Intelligente 'tegels' 

De aanslagbrief - die als PDF naar de berichtenbox wordt toegestuurd - is voorzien van intelligente 'tegels' waarmee direct vanuit de PDF kan worden doorgeklikt naar de Mijn HHNK digitaal loket, met gebruikmaking van DigiD Single Sign On. Hiermee is de Berichtenbox transparant geïntegreerd in het digitaal loket van HHNK. Door gebruik te maken van 'privacy by design' is de veiligheid gewaarborgd en kan je niet bij de aanslag van een ander terecht komen of iemand anders jouw aanslag laten betalen.

Hoe zijn de intelligente 'tegels' ontvangen?

Deze vorm van digitale dienstverlening heeft in de eerste maanden na de uitrol geleidt tot een substantiële stijging in de digitale transacties (vertienvoudiging van de betalingen in de eerste maanden na opleggen aanslag, 25% minder telefoon). Enkele inwoners hebben HHNK actief benaderd met suggesties voor nieuwe tegels. Anderen dienden suggesties in om de website van HHNK meer met intelligente tegels in te richten.

Klantgerichte brede toepasbaarheid

Deze werkwijze is generiek en kan ook worden toegepast in bijvoorbeeld het sociaal domein of bij het aanvragen van een vergunning. Het doel is om hier meer toepassingen voor te ontwerpen vanuit life events. Dus in plaats vanuit de wetgeving te redeneren wordt het benaderd vanuit de leefwereld van de inwoner.


Benieuwd naar de casus van HHNK? Bekijk hier de presentatie van Robert Hauwert, Project Manager bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Deze innovatie is genomineerd voor de Digital Innovation Award 2018.

Meer informatie?

Frank van de Vinne vertelt je graag meer over onze aanpak binnen de Nederlandse Waterschappen. Vul het onderstaande formulier in en hij neemt zo spoedig mogelijk contact met je op.