Nulmeting online dienstverlening

Wat is de nulmeting online dienstverlening?  

Persoonlijke digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van overheden. Dit betekent echter ook wat voor de organisatie achter de schermen. Draait bij jouw organisatie de online dienstverlening naar tevredenheid van eindgebruikers en medewerkers? Kunnen jullie nog meer online interactie opzoeken met inwoners en ondernemers? De nulmeting online dienstverlening geeft je inzicht en concrete adviezen voor de volgende stap in optimale online dienstverlening. 

Ik wil advies over deze aanpak 

Onze consultant vertelt graag wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie. 

Neem contact met ons op  

formulieren optimaliseren overheid

Hoe ziet de nulmeting eruit? 

Voor een nulmeting online dienstverlening gaan we met jou en je collega’s aan de slag om in beeld te krijgen hoe de dienstverlening nu is en hoe jullie willen dat deze is. Daar gebruiken we verschillende tools voor zoals interviews, online enquêtes bij inwoners en bedrijven, data-analyse, klantreisonderzoek, gebruikerstesten, enzovoort. De invulling van de dagen is afhankelijk van waar de nulmeting op moet worden gericht; de algemene online dienstverlening of een specifiek onderdeel.  

De consultant van SIM analyseert en verwerkt alle resultaten van de beschikbare data en verwerkt de bevindingen in een rapport. Tijdens de presentatie zoomen we in op de adviezen en hoe jullie concreet daarmee aan de slag kunnen gaan.  

Het traject in vogelvlucht

Uit te breiden met Continue Flow van Betrokkenheid 

Op een afgesproken moment komt de consultant terug om vinger aan de pols te houden; waar staan jullie nu en welke stappen kunnen we verder gaan zetten. Dit noemen we #continueflowvanbetrokkenheid. 

 1. Nog te doen: Kick-off

  In een dagdeel kennismaking en uitstippelen van de verdere acties van het project.

 2. Nog te doen: Inzichten dag 1

  Interne inzichten ophalen, bijvoorbeeld via interviews, statistieken

 3. Nog te doen: Inzichten dag 2

  Externe inzichten ophalen bij inwoners en bedrijven

 4. Nog te doen: Analyse

  Analyseren en verwerken resultaten van de beschikbare data.  

 5. Nog te doen: Presentatie resultaten en advies

  Een dagdeel voor presenteren, adviseren en evalueren.

Het resultaat van een nulmeting online dienstverlening 

 • Beeld van de huidige online dienstverlening; 
 • Inzicht in waar de organisatie wil staan; 
 • Advies over doorontwikkeling van de online dienstverlening;  
 • Concrete stappen om bij het doel te komen. 

Wat breng jij in? 

 • Deelnemers uit verschillende lagen van de organisatie (directie of management, midden management en kcc- of baliemedewerker en communicatiemedewerker); 
 • Mindset om te willen leren; 
 • Open werkhouding; 
 • Interne en externe kwalitatieve en kwantitatieve data; 
 • 24 uur. 

Meer weten?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van de nulmeting?

Neem dan contact met ons op