Diensten

SIM zorgt ervoor dat inwoners, ondernemers en de overheid dichterbij elkaar komen door een optimale online dienstverlening. Transparantie, eenvoud, snelheid en security staan hierbij voorop.