Pagina opties

ISO certificering

SIM trotse eigenaar van ISO 27001 en ISO 9001 ​certificaat

Het onafhankelijke auditbureau DNV-GL heeft SIM officieel gecertificeerd voor ISO 9001:2015 en ISO/IEC 27001:2013. SIM beschikt over een geïntegreerd managementsysteem dat voldoet aan de eisen die aan beide normen gesteld worden. Met dit managementsysteem beheert SIM de kwaliteits- en informatiebeveiliginsaspecten van haar bedrijfsvoering en voldoet hiermee aan alle relevante wettelijke, zakelijke en contractuele veiligheidsverplichtingen.

SIM is de eerste frontoffice leverancier voor lokale overheden die gecertificeerd is voor beide normen!

ISO 27001 Informatiebeveiliging
De ISO27001-norm is een internationale standaard die eisen specificeert voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen en bijhouden van een Information Security Management Systeem (ISMS). Dit met de focus op het continue managen, beheren en verbeteren van informatiebeveiliging risico’s.

ISO 9001 Kwaliteitsmanagement
ISO 9001 is de internationale norm waarin eisen worden gesteld aan het kwaliteitsmanagement systeem. Belangrijke onderwerpen zijn het kwaliteitsbeleid, procesmanagement, klantgerichtheid en het continu verbeteren hiervan. Door volgens ISO 9001 te werken wordt de geleverde kwaliteit gewaarborgd en kan een verhoogde klanttevredenheid worden gerealiseerd. Ook blijkt eruit dat SIM voldoet aan relevante wet- en regelgeving en dat klanttevredenheid hoog in het vaandel staat.

Scope van certificering
De scope waarop SIM is gecertificeerd is als volgt:
“Het ontwikkelen, verkopen, implementeren, hosten en beheren van front office oplossingen voor lokale overheden.”

Het certificaat als de Verklaring van Toepasselijkheid zijn te downloaden en in te zien op MIJN SIM en SIMsocial Intranet.

Nieuwe verwerkersovereenkomst
Met het behalen van de ISO 27001 certificering hebben wij de verwerkersovereenkomst naar een hoger niveau kunnen brengen. De nieuwe verwerkersovereenkomst is gebaseerd op de meest recente versie van de modelovereenkomst IBD. Wij hebben hierin tevens de juiste verwijzingen kunnen opnemen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd, bijvoorbeeld medewerking verlenen aan uitoefening rechten van betrokkenen, dataportabiliteit, medewerking aan gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA). Op het SIM Social Intranet is het mogelijk de verwerkersovereenkomst te downloaden.

Contact
Heb je vragen over informatiebeveiliging of de certificeringen van SIM, dan kun je contact opnemen met Emiel Duinisveld, Chief Information Security Officer.

ISO27001 certificaat            ISO9001 certificaat