Sander Nijsingh, senior consultant Cardan Technobility, en consultant Frits van SIM, aan het woord.

Vanaf 23 september moeten alle overheidsinstanties de nieuwe toegankelijkheidsnorm toepassen op al hun websites. Dit is het gevolg van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. SIM en Cardan Technobility slaan de handen ineen en ontzorgen overheidsinstanties bij deze stap naar een betere digitale toegankelijkheid. Onder meer met een webinar en een volledig toegankelijkheidsonderzoek.

Overheidsinstanties moeten vanaf 23 september 2020 voor al hun websites een toegankelijkheidsverklaring publiceren met daarin maatregelen die zij nemen (inclusief planning) om hun online toegankelijkheid te vergroten. Vanuit die verklaring moeten concrete verbeterstappen volgen. “Overheidsinstanties zetten steeds meer digitale diensten in. Vooral voor mensen met een functiebeperking is het niet zo vanzelfsprekend om even snel iets online te regelen. Websites zijn vaak niet toegankelijk genoeg”, zegt Sander Nijsingh van expertise- en opleidingscentrum digitale toegankelijkheid, Cardan Technobility.

“Liefst 25 procent van de Nederlandse bevolking heeft een vorm van een functiebeperking, zoals (kleuren)blindheid, dyslexie, ADHD, ADD, laaggeletterdheid en doofheid. Zij kunnen niet optimaal gebruikmaken van websites en apps”, aldus Frits Karskens van SIM.

Een webinar én toegankelijkheidsonderzoek

In een webinar op 22 juni 2020 presenteren SIM en Cardan Technobility een 5-stappenplan als voorbereiding op 23 september. Daarnaast bieden de twee samenwerkende partners een toegankelijkheidsonderzoek aan om websites te scannen op toegankelijkheid. Frits: “Na ons webinar hebben overheidsinstanties een handig plan van aanpak voor de periode vóór en ná 23 september. De toegankelijkheid van je website vergroten is namelijk geen eenmalige actie, maar een continu proces. Bij het publiceren van nieuwe content, moet je deze elke keer weer toegankelijk inrichten.”

Bekijk het webinar over toegankelijkheid terug

Concrete stappen voor toegankelijke overheidswebsites

  1. Weet welke websites jouw organisatie allemaal beheert.
  2. Verkrijg globaal inzicht in de toegankelijkheid van deze websites en apps.
  3. Voer een toegankelijkheidsonderzoek uit.
  4. Vul jouw toegankelijkheidsverklaring in en publiceer deze.
  5. Zorg voor continuïteit.

(Het invullen van een toegankelijkheidsverklaring(externe link) kan online, maar vergt enige tijdsinvestering. SIM kan dit voor jouw overheidsinstantie uit handen nemen)

Toegankelijkheidsonderzoek: direct oplossingen voor problemen

Het toegankelijkheidsonderzoek (uitgevoerd door Cardan Technobility) houdt 15 tot 20 pagina’s van een domein tegen het licht en controleert of deze voldoen aan alle 50 succescriteria. We bieden dit representatieve onderzoek niet alleen aan klanten van SIM met domeinen van SIM aan. Elke overheidsinstantie (met andere leveranciers) kan van het onderzoek gebruikmaken.

Uit het toegankelijkheidsonderzoek volgt een onderzoeksrapport. Dit rapport bevat per onderdeel een checklist met ‘voldoet’ en ‘voldoet niet’, bevat uitleg over wat de problemen inhouden én hoe ze op te lossen zijn. Daardoor biedt dit onderzoek ook echt praktische meerwaarde. De aanbevelingen in het rapport zijn bovendien richtlijnen om de continuïteit van de toegankelijkheid in de toekomst te waarborgen.

De kennis en ervaring van experts

Kun je zo’n onderzoek ook zelf uitvoeren? Bijvoorbeeld met behulp van online tools? Ja en nee, zegt Sander: “Sommige zaken zijn eenvoudig te controleren, maar voor een volledig onderzoek heb je de juiste kennis en ervaring nodig. Wij hebben die kennis in huis. Bovendien kun je blind zijn voor je eigen website, omdat je die al van haver tot gort kent. Wij hebben een frisse blik.” Online tools kunnen in korte tijd je website scannen en sommige verbeterpunten aantonen, maar tools zien niet altijd tot op detailniveau wat er verbeterd moet worden. Neem de alternatieve tekst (alt-tekst) bij een informatieve afbeelding, die blinden en slechtzienden helpt om de inhoud van het beeld te begrijpen, omdat ze het beeld zelf niet kunnen zien. Een tool ziet alleen of er een alt-tekst is toegevoegd. Of de inhoud van de tekst aansluit bij de inhoud van de afbeelding ziet zo’n tool niet. Nijsingh: “Het optimaliseren van de toegankelijkheid is een wisselwerking tussen tools en de kennis en ervaring van experts.”

Aan de slag met toegankelijkheid?

Direct aan de slag met het toegankelijk maken van jouw website? Of wil je meer informatie?

Download hier de brochure