Samen aan de slag met toegankelijke overheidssites! 23 September is een belangrijke dag voor websites van (semi)overheden. Vanaf deze datum moeten websites voldoen aan het tijdelijk besluit digitale overheid en de daarbij behorende toegankelijkheidsnorm. Vanaf dan zijn overheidsinstanties verplicht om voor al hun websites een toegankelijkheidsverklaring op te stellen en te publiceren. In de verklaring staat welke maatregelen je als organisatie neemt, inclusief een planning, om de website toegankelijk te maken en te houden.