Pagina opties

Bestuur & beleid

Mogelijkheid voor verbinding

Wanneer er wordt vergaderd bij overheidsorganisaties is het essentieel dat hier eenvoudig en zo transparant mogelijk over gecommuniceerd wordt. Sterker nog, bij raadsinformatie heeft de burger het recht om de stukken te bekijken. Naast deze verplichting, ziet SIM de publicatie van bestuurs- en beleidsinformatie bovenal als een dienst en een mogelijkheid voor verbinding van burgers, bestuurders en andere belanghebbenden.

Hierbij houdt SIM de volgende drie pijlers hoog in het vaandel:

  • Toegevoegde waarde
  • Toegankelijkheid
  • Relevantie

Dit betekent dat we ons niet alleen toespitsen op efficiënte en effectieve invoer, bewerking en publicatie van deze gegevens. Wij storten ons ook op het ontwikkelen van oplossingen om bijvoorbeeld papierloos te vergaderen en de resultaten van een vergadering eenvoudig en overzichtelijk via verschillende kanalen te delen.

Overheid en burgers verbonden door transparante informatie, interactie en participatie. SIM faciliteert, activeert en ondersteunt.

Onze oplossingen voor bestuur & beleid

  • SIMbestuur
  • SLiMvergaderen