Pagina opties

Huizen is klimaatbewust

De vraag

Een uithangbord voor onze campagne ‘Klimaatbewust’

We willen burgers meer betrekken bij het beleid van de gemeente op het gebied van milieu, duurzaamheid en energie. Wij hebben hierin het voortouw en zijn bijvoorbeeld bezig om alle straatverlichting van LEDlampen te voorzien, maar we willen ook graag dat inwoners, bedrijven en instellingen hierin actief participeren.

De oplossing

Een goed plan & strakke planning

Zes weken, één nieuwe website. Er is van tevoren een harde deadline neergezet om deze site op te tuigen. In mei verschijnt in Huizen de Milieukrant en daar wilden ze graag dit nieuwe initiatief lanceren onder alle inwoners. Het traject kost veel tijd en de nodige inspanning. Je moet dus goed realiseren dat je een plan moet hebben. Collega’s op de hoogte stellen wat er gaat gebeuren, wat er van ze verwacht wordt en het moet duidelijk zijn wanneer wie wat aanlevert. Het is een strakke planning en vergt tijd en energie van de mensen die meewerken.

Meer informatie?

Frank van de Vinne vertelt je graag meer over onze aanpak binnen de Nederlandse gemeenten. Vul het onderstaande formulier in en hij neemt zo spoedig mogelijk contact met je op.