Pagina opties

SIM heeft ISO 27001 en 9001 certificering behaald!

Het onafhankelijke auditbureau DNV-GL heeft SIM officieel gecertificeerd voor ISO 9001:2015 en ISO/IEC 27001:2013. SIM beschikt over een geïntegreerd managementsysteem dat voldoet aan de eisen die aan beide normen gesteld worden. Met dit managementsysteem beheert SIM de kwaliteits- en informatiebeveiliginsaspecten van haar bedrijfsvoering en voldoet hiermee aan alle relevante wettelijke, zakelijke en contractuele veiligheidsverplichtingen.

Emiel Duinisveld, Chief Information Security Officer van SIM: “Dagelijks maken wij het voor miljoenen Nederlanders weer makkelijker om hun zaken met de overheid online te regelen via een persoonlijk, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en veilig platform. Laatste jaren zie je terecht dat er steeds meer nadruk wordt gelegd op de beveiliging van informatie, denk bijvoorbeeld aan de introductie van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) of het DigiD assessment. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is dan ook essentieel voor de dienstverlening van onszelf als onze klanten. Met de behaalde certificaten laten wij aan onze klanten, leveranciers en overige stakeholders zien dat informatiebeveiliging als kwaliteit hoge prioriteit heeft binnen onze bedrijfsvoering en wij voldoen aan dé erkende internationale normen. 

Daar bovenop zijn wij erg trots dat SIM als eerste frontoffice leverancier voor lokale overheden voor beide normen gecertificeerd is!

Scope van certificering 
"We hebben bewust voor de meest uitgebreide scope gekozen en daarin geen concessies gedaan. Dit maakt de scope relevant en passend t.a.v. de diensten die wij leveren over de gehele breedte van ons productenportfolio”, aldus Emiel Duinisveld.

De scope waarop SIM is gecertificeerd is als volgt: 
“Het ontwikkelen, verkopen, implementeren, hosten en beheren van front office oplossingen voor lokale overheden”. 

Het certificaat als de Verklaring van Toepasselijkheid zijn te downloaden en in te zien op MIJN SIM en SIMsocial Intranet

Contact 
Heb je vragen over informatiebeveiliging of de certificeringen van SIM, dan kun je contact opnemen met Emiel Duinisveld, Chief Information Security Officer.