Pagina opties

Nudging de gemeenteraad

Een nieuw boek van David Kok uitgegeven door SIM!

Als een van de leidende ondernemingen op het gebied van online dienstverlening en communicatie krijgen we de laatste jaren steeds meer de vraag naar onze visie op hoe gemeenten meer in verbinding kunnen komen te staan met de gemeenschap. Hoe kan (digitale) raadscommunicatie ingevuld worden? Welke mogelijkheden zijn er? Wat is de rol van de griffie daarbinnen? Wat werkt, en wat werkt niet? Hoe kunnen wij vanuit SIM hierin helpen?

Samen met auteur David Kok hebben we daarom de handen ineen geslagen om te komen tot het nieuwe boek 'Nuding de gemeenteraad'. Zijn verhaal laat zien waarom raadscommunicatie belangrijk is en wat we hierin beter kunnen doen. Doorspekt met concrete voorbeelden van wat David als raadscommunicatie adviseur in Almere heeft bereikt.

Jaël Nanarjaïn, product manager voor oplossingen in het bestuurlijke domein, schreef in dit boek samen met David een hoofdstuk met hun visie op het Raadsinformatiesysteem (RIS), een ‘vergeten’ communicatiekanaal dat absoluut een herwaardering verdient.

Een visie vol overtuigingen gestaafd door theorieën die bewezen werken, maar uitgewerkt wordt in ideeën die zichzelf moeten gaan bewijzen.

Voor meer nieuws ga naar www.nudgingdegemeenteraad.nl 

Over Nudging de gemeenteraad

‘Nudging de gemeenteraad’: Een nieuw boek van David Kok In dit boek beschrijft David Kok zijn visie op raadscommunicatie. Op basis van zijn ervaringen bij de gemeenteraad van Almere en bewezen theorieën is dit een boek vol overtuigingen en ideeën over gedragsverandering die zich nog moeten gaan bewijzen.

Als communicatieadviseur van de gemeenteraad van Almere heeft David Kok de afgelopen vijf jaar veel ruimte gekregen om te experimenteren. Sommige van deze experimenten lukten, maar er zijn er zeker ook die mislukten. De ‘fanbase’ van de gemeenteraad is inmiddels stabiel. Landelijk staat Almere hoog als het gaat om het aantal volgers op sociale media, er is een redelijk, en groeiend, aantal bezoekers op de website en het aantal ontvangers van de wekelijkse e-mailnieuwsbrief is al jaren ongeveer hetzelfde. Toch is het bereik relatief gezien nog steeds erg klein en was de opkomst bij de verkiezingen onder de 50 procent. En dat terwijl uit lokaal onderzoek blijkt dat inwoners van Almere echt wel geïnteresseerd zijn in wat de politiek doet. In Nudging de gemeenteraad, geen raad zonder raadscommunicatie, beschrijft Kok zijn visie op raadscommunicatie. Een visie over hoe je met kleine veranderingen een gewenste gedragsverandering kunt realiseren: het meer betrekken van inwoners bij de gemeenteraad. Een visie die, zo hoopt Kok, een discussie op gang gaat brengen. Zodat er uiteindelijk meer aandacht voor komt. En er straks geen raad meer is zonder raadscommunicatie.