Pagina opties

Gemeente Breda digitaliseert met succes periodieke inkomstenverklaring

Binnen gemeente Breda wordt maandelijks aan circa 800 inwoners, die een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ, een formulier toegestuurd voor het opgeven van hun inkomsten en wijzigingen in uw leefsituatie.  Voor de betreffende inwoner is het essentieel dat dit proces eenvoudig en betrouwbaar verloopt omdat als niet wordt voldaan aan de informatieplicht dit gevolgen kan hebben voor zijn/haar uitkering.   

De gemeente Breda heeft in dit kader het proces recent gedigitaliseerd om de dienstverlening aan haar klanten te vereenvoudigen en om de verwerkingstijd intern te verbeteren. Hierbij is samen met SIMgroep gekeken naar het huidige formulier en is op basis van de online klantreis een digitale dienst ontwikkeld voor het kunnen indienen en geautomatiseerd verwerken van deze inkomstenverklaring.  

De digitalisering van deze verklaring brengt een aantal mooie verbeteringen aan de klantkant met zich mee. Robert Jansen, Teamleider Generieke Digitale Voorzieningen van gemeente Breda zegt hierover ‘De klanten krijgen nu automatisch een ontvangstbevestiging en formulieren raken ook niet meer kwijt via de poststroom en dat levert tijd op bij het Servicepunt. Klanten hoeven nu niet meer te bellen of de gemeente het formulier heeft ontvangen’. ‘Klanten kunnen nu ook niet meer vergeten om iets in te vullen, omdat het digitale formulier het aangeeft wanneer een klant vergeten is om iets in te vullen. Hiermee wordt voorkomen dat er vertraging ontstaat op de uitkering’  

Naast dat de klant een betere dienstverlening ervaart en de klanttevredenheid groeit, brengt de digitalisering van het formulier ook een aantal substantiële besparingen met zich mee. ‘Door digitalisering is verzenden niet meer nodig, medewerkers kunnen op andere taken efficiënter aan de slag door automatische controles, archivering en verwerking in de backoffice. Hierdoor komt er geen medewerker meer aan te pas om het formulier te bekijken en indien nodig de uitkering te deblokkeren’, aldus Robert Jansen. De geschatte besparing die de gemeente Breda met deze nieuwe digitale dienst realiseert bedraagt tienduizenden euro's. 

Wilt u ook twee vliegen in een klap slaan door uw dienstverlening verder te verbeteren en kosten besparen op het proces van de periodieke inkomsten verklaring of andere processen, dan komen wij graag met u in gesprek en helpt onze Senior-accountmanager Andrew Harijgens u graag verder.
E-mail: a.harijgens@simgroep.nl