Pagina opties

Waar staat Nederland op het gebied van online dienstverlening?

Het gaat goed en kan nóg beter!

De eGovernment Benchmark onderzoekt de online dienstverlening met betrekking tot acht levensgebeurtenissen van ondernemers en burgers. De landen die het beste presteren zijn Malta, Portugal, Estland, Oostenrijk, Litouwen, Denemarken, Spanje en Finland met meer dan 90 punten (van de 100). Nederland staat in dit lijstje met 90 punten op de negende plek. 

Voor diensten rondom ‘studeren’ scoort Nederland samen met Malta het hoogst van alle EU-landen. In de andere overheidsdomeinen – zoals ‘starten van een onderneming’, ‘familiezaken’ en ‘verliezen en vinden van een baan’ – presteert Nederland bovengemiddeld, maar liggen er nog volop kansen om burgers en bedrijven sneller, gemakkelijker en accurater van dienst te kunnen zijn.

Dat sluit aan op de ambities van de agenda Digitale Overheid: het recht op digitale dienstverlening, dienstverlening begrijpelijk en toegankelijk maken en machtigen.

Kansen digitale samenleving

De wereld verandert in rap tempo. Nederland digitaliseert en dat biedt grote kansen om dingen  slimmer te doen. De overheid heeft de belangrijkste kansen en uitdagingen in de digitale samenleving in de Agenda Digitale Overheid gedefinieerd. Dit zijn:
1. We investeren in innovatie 
2. Beschermen van grondrechten en publieke waarden
3. Toegankelijk, begrijpelijk en voor íedereen 
4. Onze dienstverlening maken we persoonlijker 
5. Klaar voor de toekomst!

Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Als we kijken naar innovaties dan zijn chat en bottechnologie volgende stappen in ons vak. Het slim gebruiken van gegevens helpt om dienstverlening op maat te bieden. Op deze manier wordt digitale dienstverlening heel persoonlijk en sluit het aan bij de klantreis. De bovenstaande video toont hoe dit bij een verhuizing in 2020 eruit kan zien.

TIP: Is jouw organisatie al aan de slag met innovaties zoals live chat of een chatbot? Onlangs is door onze partner How About You een onderzoek uitgevoerd over het gebruik van innovaties als Whatsapp en Chat. In dit onderzoek staan mogelijke valkuilen en tips waar je veel aan hebt!

Deze video geeft een visuele impressie van de nieuwe technologie Common Ground. Common Ground gaat over de bouw van een nieuwe, moderne ict-architectuur voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten. Tijdens het event Fieldlab Dienstverlening "Samen werken aan één overheid" ,wat dit jaar plaats vond, kwam dit onderwerp ook aan bod. Roelof Schram was vanuit SIM hierbij aanwezig en vertelt je graag zijn bevindingen

Koffieklets

Hoe kijk jij naar deze ontwikkelingen en de ambitie van de overheid? Heb je deze trends ook opgenomen in het jaarplan voor 2019? En hoe geef je hier vanuit jouw organisatie invulling aan? Op ons SIM Social Intranet bieden we je een platform waarover je ook over dit soort onderwerpen met andere organisaties kunt sparren.

Ben je nog geen lid van onze community, maar wel benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan voor meer informatie contact met ons op via social@simgroep.nl.