Pagina opties

Persoonlijke Internet Pagina en de AVG

Door: Andrew Harijgens

Veel gemeenten en uitvoeringsorganisaties voor werk en inkomen maken zich op voor de AVG. Vanaf 25 mei is het zover! Ik merk in mijn dagelijkse rondgang dat daarbij, in het beste geval, de aandacht vooral uitgaat naar de administratieve organisatie. Niet onverstandig, want het niet op orde hebben daarvan kan regelrecht leiden tot een fikse boete en reputatieschade.

Toch is het raadzaam om ook de dienstverleningskant van de AVG op orde te brengen. Vooral de digitale communicatie behoeft aandacht. Betrokkenen hebben immers het recht op uw digitaal antwoord als zij digitaal een beroep doen op één van de rechten die voortvloeien uit de AVG. Persoonsgegevens via mail versturen is dan geen optie. Dit vraagstuk geldt voor nagenoeg alle gemeentelijke beleidsterreinen waar het verwerken van persoonsgegevens aan de orde is.

De verwachting is dat de impact van de AVG zich het hardst laat voelen binnen het sociaal domein. Stel jezelf eens de vraag hoe jouw organisatie bijvoorbeeld het recht op inzage in gegevens, het recht op wijzigen van gegevens of het recht op vergetelheid digitaal regelt. De Persoonlijke Internet Pagina van het Digitaal WIZ Loket van @SIMgroep bied je de mogelijkheid om betrokkenen online de toegang tot de rechten, zoals vastgelegd in de AVG, te verschaffen.

Ik leg je graag uit hoe dat kan en hoe wij dat zien. Daarnaast ben ik uiteraard benieuwd of er al gemeenten of gemeenschappelijke regelingen zijn die de AVG voor wat betreft de online dienstverlening aan betrokkenen al geregeld hebben. 

Praat verder via LinkedIn of neem direct contact met mij op via a.harijgens@simgroep.nl.