Roelof Schram, directeur Intranet en Participatie, aan het woord

Bewonersbijeenkomsten, netwerkvergaderingen, interdisciplinaire bijeenkomsten, de afgelopen 2 jaar was het niet meer vanzelfsprekend om daarvoor fysiek op een locatie bij elkaar te komen. Interactie met inwoners en ketenpartners blijft echter essentieel. Daar komt SIM Open Social om de hoek kijken.

Ons prijswinnend Drupal-based platform SIM Open Social is uitermate geschikt om als community platform in te zetten. In basis is het zelfs ontwikkeld voor interactie, kennisdeling en samenwerking tussen verschillende deelnemers. Een goede oplossing dus om participatie van verschillende doelgroepen mogelijk te maken, nu bijeenkomsten op locatie nog steeds niet altijd kunnen worden georganiseerd.

Community

Een community platform voor online participatie klinkt leuk, maar wat betekent het eigenlijk om deel uit te maken van een community? Een groep mensen verzamelen is vaak niet zo ingewikkeld, maar de groep krijgt pas meerwaarde als de leden actief met elkaar aan de slag gaan. We hebben een 5-tal punten verzameld die aangeven wanneer er ook echt sprake is van een community.

Wat betekent het om deel uit te maken van een community:

  • actief participeren en bijdragen aan onderwerpen;
  • verbinden met de andere leden van de community;
  • informatie uitwisselen, communiceren met de deelnemers van het platform, zodat je elkaar kunt inspireren en helpen (bottom-up up i.p.v. top-down);
  • je verantwoordelijk voelen voor je rol in de community, eigenaarschap nemen en krijgen;
  • gedeelde doelen nastreven.

Een onverwacht succes

B3W, Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, is een mooi voorbeeld waarbij SIM Open Social als community platform wordt ingezet. Veetelers en landbouwers uit Vlaanderen kunnen via SIM Open Social kennis en informatie open en transparant met elkaar delen, ze kunnen inschrijven op (online) kennissessies én bovendien elkaar vinden voor specifieke vragen. Een doelgroep die lastig online te krijgen is, heeft zich rondom het onderwerp mest en bemesten met bijbehorende stikstofproblematieken inmiddels breed verzameld. De resultaten zijn uitmuntend te noemen:

  • 900 geregistreerde leden waar de organisatie er 100 had verwacht;
  • dagelijks actieve discussies;
  • 4.626 unieke bezoeken die samen zorgen voor 21.949 unieke weergaven;
  • 4,6 acties per bezoek, waarbij er 1.513 unieke bezoeken waren op de evenementenpagina.

Hoe zet je zoiets op?

Een community ontstaat niet helemaal vanzelf. Daar moet je energie in stoppen. Naast de implementatie van SIM Open Social kunnen we je opleiden in hoe een social community op te zetten, te voeden en interactie aan te jagen om dit soort resultaten zoals B3W te bereiken. Een voordeel is dat in een gemiddelde organisatie medewerkers het vandaag de dag normaal vinden dat ze zelf dingen kunnen toevoegen. En ook burgers zijn dit gewend, onder meer door het gebruik van platforms als Facebook en Instagram. Mensen willen en verwachten interactie online. De stap naar SIM Open Social is voor velen dan ook klein. Het gebruik is gemakkelijk dus iedereen kan zonder opleiding actief bijdragen en deelnemen.  

Is het veilig?

SIM Open Social is speciaal voor lokale overheden en waterschappen ontwikkeld. Het voldoet aan de veiligheidseisen voor overheden. We hebben IP-restrictie, twee-weg-verificatie en aansluiting op Active Directory (SAML én Azure) toegevoegd. Ook op het gebied van de toegankelijkheidseisen voor overheden is ons platform aangepast. De basis is dus goed op orde, zodat je veilig met (externe) deelnemers kunt samenwerken.

Mix en match

Tot slot, welke meerwaarde heeft SIM Open Social voor jouw organisatie? Interactie met inwoners en ketenpartners is altijd belangrijk. Online participatie is daarin een belangrijke volgende stap. Stel je voor dat je een burgerpanel online kan raadplegen wanneer het jou uitkomt? Of dat je burgers en ketenpartners gemakkelijk kunt samenbrengen op een online platform over een project in de buurt, na een inspraakavond? Realtime ontmoeten doe je in Teams, elkaar ontmoeten en verder informatie uitwisselen op een willekeurig moment doe je in SIM Open Social. En met de Office 365-koppeling kan dit allemaal binnen één platform.

Benieuwd hoe je participatie tot een succes maakt met SIM Open Social? We vertellen het graag.

Neem contact met ons op