Afgelopen maand is SIM opnieuw beoordeeld door het onafhankelijke auditbureau DNV-GL. Met een positief resultaat, want we hebben onze ISO 9001:2015 en ISO/IEC 27001:2013 hercertificering behaald! 

SIM beschikt al jaren over een geïntegreerd managementsysteem dat voldoet aan de eisen die aan beide normen gesteld worden. Met dit managementsysteem beheert SIM de kwaliteits- en informatiebeveiliginsaspecten van haar bedrijfsvoering en voldoet hiermee aan alle relevante wettelijke, zakelijke en contractuele veiligheidsverplichtingen. 

Emiel Duinisveld, Chief Information Security Officer(CISO) van SIM: “Wij maken interactie met de overheid voor miljoenen inwoners iedere dag weer simpeler via een persoonlijk, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en veilig platform. Al jaren zie je terecht dat er steeds meer nadruk wordt gelegd op de beveiliging van informatie, denk bijvoorbeeld aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en het DigiD assessment. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is dan ook essentieel voor de dienstverlening van onszelf als onze klanten. De certificeringen zijn voor ons een bevestiging dat wij voor zowel kwaliteit als informatiebeveiliging voldoen aan dé erkende internationale normen.” 

Scope van certificering 

De scope waarop SIM is gecertificeerd is als volgt: 

“Het ontwikkelen, verkopen, implementeren, hosten en beheren van webapplicaties”. 

Het huidige certificaat als de Verklaring van Toepasselijkheid zijn te downloaden en in te zien op SIMsocial Intranet.  

Contact 

Heb je vragen over informatiebeveiliging of de certificeringen van SIM, dan kun je contact opnemen met Emiel Duinisveld, Chief Information Security Officer. 

Stuur een e-mail

social intranet