KCC congres 13 oktober 2022

Het KCC Congres is al 12 jaar een uniek congres over Klantcontact, Dienstverlening, Communicatie en Participatie. Elk jaar komen 150-200 bezoekers bijeen voor inspirerende bijdragen van topsprekers en het uitwisselen van praktijkervaringen binnen de overheid, van gemeente, waterschap, ministerie, veiligheidsregio, ZBO’s, politie en woningcorporaties tot alsmede zorg en onderwijs.

U heeft op één dag meer zicht en grip op klantcontact en dienstverlening, nu en in de toekomst. Wat betekent dit voor u? Waar kunt u van elkaar leren en samenwerken? Laat u tijdens het KCC Congres voeden met inspiratie en kennis om zo ook binnen uw organisatie beter klantcontact te realiseren.

Bekijk het programma en de inspirerende sessies van dit jaar. Het thema van dit jaar: zet nu de stap naar een klantgerichte, vraaggerichte en mensgerichte overheid. 

Er wordt veel gevraagd van de klantgerichtheid en bereikbaarheid in de publieke sector. De verwachtingen worden steeds hoger en de taken veranderen sneller. Dit vraagt om een doordachte maar vooral integrale aanpak van het KCC. Een aanpak met visie en oog voor de huidige realiteit.

Slimme technologieën als chatbots en AI zijn niet meer weg te denken, maar vragen ook om een kritische kijk op de eigen organisatie en processen. En er moet focus zijn op het delen van kennis. Enerzijds het ontsluiten en delen van alle benodigde informatie, zodat de klantvraag beter beantwoord kan worden. Zowel binnen als tussen organisaties. Anderzijds dient de kennis die vanuit klantcontacten wordt opgedaan beter benut te worden bij het inrichten van de eigen organisatie en processen; het KCC van uitvoerend naar aansturend!

Ook is er nog de uitdaging rondom de capaciteit: hoe kunnen KCC’s de juiste talenten blijven binden, boeien en ontwikkelen en de huidige krappe arbeidsmarkt? Dit alles te midden van een roep om meer klantgerichtheid en menselijke maat. Kortom, vele uitdagingen en (bijna) evenzoveel oplossingen. Alleen, wat zijn nu de eerste stappen die u kunt zetten naar een future proof KCC?

Wij zijn als al exposant het KCC congres aanwezig en bouwen op het congres graag op een ludieke manier aan het KCC van de toekomst.

Wil je met ons samen bouwen en het congres graag bezoeken? Meld je aan met onze kortingscode KCC50SIM en ontvang €50,- korting op de entreeprijs.