Onze oplossingen

SIM vult met haar oplossingen de complete overheidsfrontoffice in. Van website tot aan digitale dienstverlening en de informatievoorziening van de raad en het college. Uiteindelijk met als doel om het voor miljoenen burgers makkelijker te maken hun zaken digitaal te regelen met de overheid. Om ons aanbod overzichtelijk aan te kunnen bieden, hebben we de oplossingen in drie categorieën onderverdeeld die hieronder kort zijn beschreven.
Omdat SIM in staat is om de complete frontoffice voor u in te vullen zijn er tal van onderdelen die we integraal kunnen inrichten. Managementrapportage, één zoektechnologie over alle content, metadatering, statistieken, etc. Hiermee maken we het beheer en het inzicht in het gebruik van uw frontoffice vele malen eenvoudiger. 

Contentbeheer

Relevante informatie digitaal beschikbaar stellen voor burgers en bedrijven is een noodzakelijke basisvoorwaarde om goed zaken met deze burgers en bedrijven te kunnen doen.

In onze visie bestaat contentbeheer uit het presenteren van door u samengestelde content binnen een aantrekkelijke en duidelijke vormgeving. Hierbij vinden wij het belangrijk dat u deze content op een gemakkelijke en efficiënte manier kunt onderhouden. Om u te faciliteren heeft SIM het Content Management Systeem SIMsite ontwikkeld waarmee u vanuit één applicatie eenvoudig de content kunt beheren. Niet de techniek, maar juist de content staat hier centraal.

Naast een goede website faciliteert SIM ook op het gebied van Social Intranet, Social Media en Mobile Apps. Op welk kanaal de informatie gepubliceerd wordt is aan u.

E-dienstverlening

De e-dienstverlening naar burgers en bedrijven draait om het goed inrichten en faciliteren van drie processen, namelijk het verstrekken van Informatie, het verzorgen van Intake en het geven van Inzage in de eigen gegevens, taken en aanvragen. We noemen dit de 3I's. Centraal hierbij staat de klantreis van de bezoeker.

De oplossingen van SIM maken het mogelijk om deze drie processen zo optimaal mogelijk in te richten voor uw bezoekers. Dit vullen we in met de combinatie van de productencatalogus SIMloket, onze intelligente formulierengenerator SIMform en de Persoonlijke Internet Pagina. Deze oplossingen geven u maximale vrijheid om de digitale dienstverlening helemaal aan te laten sluiten op de wensen van uw bezoekers. Niet alleen via de website, maar ook in uw klant contact centrum.

Beleid

Binnen de complete digitale frontoffice mag de informatievoorziening richting burgers, raadsleden en andere geïnteresseerden over het beleid van de overheid niet ontbreken. Met de oplossing SIMbestuur en SLiMvergaderen geeft SIM invulling aan de volledige digitale werkomgeving voor de moderne griffie en het bestuurssecretariaat. Het inzetten van de juiste route voor de ingekomen post, voorbereiden van agenda's, koppelen van acties aan personen, bewaken toezeggingen en moties en het beheren van de lange termijnagenda. En dat in één geïntegreerde oplossing.

De hoeveelheid en de complexiteit van het raadswerk is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Van de griffie wordt verwacht dat ze optimale ondersteuning levert aan de raad. En burgers willen het liefst pro actief en op voor hun specifieke onderwerpen op de hoogte gehouden worden. Dit vraag nogal wat van de geautomatiseerde oplossingen die de griffie daarvoor tot haar beschikking heeft. SIMbestuur en de digitale vergaderapp SLiMvergaderen zijn hiervoor de oplossing.