Zuidplas lanceert nieuwe website

Blok 1

10 weken
3 medewerkers
75% minder pagina's
2 uur minder beheer per dag
Screenshot Zuidplas

Logo Zuidplas

De vraag

Wij willen een nieuwe website lanceren om onze digitale dienstverlening te verbeteren

Zuidplas had een duidelijk plan van aanpak opgesteld met daarin uitgewerkt wat ze wilden bereiken met de nieuwe website en hoe ze dit wilden bereiken.

Content structuur Zuidplas

De oplossing

Gestructureerd, soepel en overzichtelijk

Iedere stap was van tevoren besproken, en de verantwoordelijkheden en rolverdelingen waren helder. Er was nog sprake van een livegang op acht weken i.p.v. de tien weken, welke standaard voor SIMsitekick staat. Maar wij hebben ervoor gekozen om de twee ‘extra’ weken te gebruiken voor extra testen en content verrijking.

Blok 2

Zuidplas Resultaat

Het resultaat

'Alle wegen leiden naar Rome'

Bij de oude website was het ‘U vraagt, wij draaien’, nu is het ‘U vraagt, wij vragen door’. Wij proberen actief te achterhalen wat er voor doel bereikt moet worden met informatie op de website en kijken per geval op welke manier de informatie het beste kan worden ontsloten voor onze inwoners. We hanteren nu ook de regel dat er slechts één bron van informatie mag zijn. Er wordt niet langer op verschillende plaatsen vergelijkbare informatie geplaatst. Wat wij wel doen is vanuit meerdere plaatsen linken naar één informatiebron.

Bekijk het resultaat!

Blok 3

"De samenwerking met de consultant van SIM verliep uitermate soepel. Doordat je beide zo diep in de materie zit kun je lezen en schrijven met elkaar!"

Patrick Duits, adviseur e-dienstverlening bij gemeente Zuidplas