SIM sluit Voorschoten en Wassenaar als eerste gemeenten aan op eIDAS

Om de digitale grenzen binnen Europa weg te nemen, heeft het Europees parlement in 2014 de eIDAS verordening aangenomen. eIDAS staat voor ‘Electronic Identification and Trust Services for electronic transactions in the Internal Market’. Met eIDAS wordt het in de toekomst voor alle burgers en bedrijven binnen Europa mogelijk om op digitale wijze zaken te doen met overheden, op basis van hun eID, in Nederland zijn dat op dit moment DigiD en eHerkenning. De eIDAS oplossing, het grensoverschrijdend kunnen authentiseren, kan gebruikt worden door Nederlanders wonend in andere EU-lidstaten, inwoners van EU-lidstaten wonend in Nederland en inwoners van andere EU-lidstaten.

Werkorganisatie Duivenvoorde, het samenwerkingsverband van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten, is in het kader van eIDAS als eerste organisatie in Nederland op deze oplossing aangesloten. Hiervoor heeft werkorganisatie Duivenvoorde verschillende formulieren ingericht. Erik Hoorweg, adviseur en innovator klantcontact bij Werkorganisatie Duivenvoorde zegt hierover: “‘Wij hechten er belang aan dat niet-Nederlandstaligen dezelfde dienstverlening kunnen afnemen als burgers in Europa die wel Nederlands spreken.” Met de in gebruik name van eFormulieren die gebruik maken van eIDAS wordt op dit gebied een grote stap gezet. Edwin van Kersbergen is als lead consultant vanuit SIMgroep verantwoordelijk voor het project. Hij zegt hierover: “Door het aansluiten van onze flexibele formulierenoplossing SIMform kan de oplossing voor een nog bredere doelgroep worden ingezet. Het is in feite een uitbreiding op de reeds bestaande DigiD SAML en eHerkenning aansluitingen, en maakt dat onze klanten zich beter kunnen profileren naar burgers in Europa, binnen en nu ook buiten Nederland.”

Samenwerking met Connectis

SIMgroep maakt dit in samenwerking met Connectis mogelijk. Hierbij draagt SIMgroep zorg voor de eFormulieren en eIDAS authenticatie voor de betreffende burger (de frontoffice). Dit betekent dat Nederlandse burgers met hun DigiD account kunnen inloggen elders in Europa. Voor burgers buiten Nederland betekent het dat ze in Nederland in kunnen loggen met hun specifieke authenticatie oplossing (bijvoorbeeld de Duitse DigiD). Connectis levert de aansluiting op het eIDAS netwerk en de ontsluiting van landen binnen Europa (de backoffice).

De komende periode worden steeds meer Europese landen op het eIDAS netwerk aangesloten. In een gesubsidieerd project waarin SIMgroep en Connectis nauw samenwerken worden de komende periode nog 44 andere gemeenten aangesloten. Dit maakt SIMgroep de grootste frontoffice leverancier met aansluitingen op eID/eIDAS. Informatie over de werking van eID/eIDAS is te vinden op https://youtu.be/JjbCIw3dpOY. De eIDAS verordening is in werking getreden op 17 september 2014. Vanaf september 2018 is de wederzijdse acceptatie van genotificeerde eID’s van lidstaten verplicht. Zie voor meer informatie https://eidas2018.eu/.

Voorbeelden van live formulieren van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten zijn te vinden via www.wassenaar.nl/eidaswassenaar en www.voorschoten.nl/eidasvoorschoten.