Is website x digitaal toegankelijk, wie is eigenaar van site y en wat is er aan de hand met de veiligheidscertificaten van site z? Als webmaster bij de overheid, herken je vast en zeker de uitdaging om een actueel overzicht te hebben van de status van al jullie websites. Gemeente Drimmelen weet het in een oogopslag dankzij Digital Insights Platform (DIP).

Anita Verwijmeren- de Wijs, webmaster en communicatiemedewerker bij gemeente Drimmelen: “Sommige sites heb je goed op je netvlies, anderen wat minder. Het gebeurde bijvoorbeeld wel eens dat een afdeling goedbedoeld zelf een website maakte. Niet gehinderd door enige kennis op het gebied van wettelijke eisen voor overheidssites. Vervolgens kwam zo’n afdeling dan bij ons terecht voor hulp. De sites moeten uiteraard stuk voor stuk voldoen aan de veiligheidseisen en digitale toegankelijkheid om maar 2 belangrijke items te noemen. We zijn in gesprek gegaan met Simon Besters en Michiel Duijsings of DIP iets voor ons was om meer inzicht te krijgen in ons online landschap.”

Geen vraagtekens

Michiel Duijsings, eigenaar en consultant bij DIP: “Wij hebben zelf veel ervaring in digital governance, compliance en webmanagement binnen overheden. Om meer grip te krijgen op alle websites binnen een organisatie werken veel webmasters met Excel sheets. Maar die zijn nooit 100% actueel of vergaand geautomatiseerd. Vanuit die behoefte hebben we DIP ontwikkeld.

Door korte lijnen met klanten en goed te luisteren naar de wensen sluit het goed aan bij de behoefte. In plaats van een vraagteken boven je hoofd, weet je met DIP direct wat je te doen staat. Het is voor zowel grote als kleine organisaties interessant. Bij kleinere organisaties zijn vaak maar een paar mensen verantwoordelijk voor het webbeheer. Als je dan direct naar het hart van de informatie kunt voor een goed overzicht scheelt dat veel tijd.” “En het is erg gebruiksvriendelijk”, vult Anita aan.

Bewust met overzicht

Voor Anita heeft het haar taken makkelijker gemaakt. “DIP scant een aantal zaken automatisch. Ik heb nu altijd een goed overzicht en zie meteen wat aandacht nodig heeft zonder zoeken. Zo laat DIP het aantal pdf’s zien. Daardoor kan ik ze makkelijker controleren. Pdf’s zijn vaak niet helemaal goed toegankelijk. Nu kan ik mijn collega’s beter adviseren over waar ze op moeten letten bij het aanleveren. Het maakt je dus ook meer bewust van de eisen. Het dashboard laat goed zien waar we als organisatie mee bezig zijn en hoe we ervoor staan op online gebied. Dat is ook interessant voor informatiemanagers, databeheer en het MT.”

Digital Insights Platform

Rood voor actie

Via het dashboard ziet Anita van alle sites hoe ze ervoor staan en presteren. Op elk onderdeel, zoals SEO, beveiliging, snelheid, toegankelijkheid, privacy ziet ze aan de kleuren waar ze actie moet ondernemen. Groen is goed, oranje heeft aandacht nodig en rood betekent direct actie. Daarnaast is met DIP ook zichtbaar wat het doel is van de site, wie de eigenaar is binnen de organisatie, wat de jaarlijkse kosten zijn, welke leveranciers en ketenpartners zijn betrokken, enzovoort.

Sudoku oplossen

Er zijn op dit moment zo’n 18 websites van gemeente Drimmelen online. Anita: “Dat zijn eigen websites en sites waarin wij deelnemen of waarvan we opdrachtgever zijn. Het is een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat deze websites allemaal goed worden ontsloten, zodat de informatie voor iedere doelgroep toegankelijk is. Het is net het oplossen van een Sudoku. DIP helpt me daar heel goed bij. Het ondersteunt onze gemeente echt bij het sturen en verbeteren van de kwaliteit online.”

Wil je zien wat DIP jou oplevert?

Vraag een vrijblijvende demo aan(externe link)

social intranet