Eline van Lieshout, projectmanager, aan het woord.

Stel, je bent een ambitieuze innovator of visionair en je wilt vernieuwing of verandering stimuleren in je organisatie. Misschien vanuit een opdracht die je hebt, of ingegeven door je eigen ervaringen. Je bent erop gebrand om toegevoegde waarde te gaan leveren aan je eindgebruiker. Wellicht ben je bekend met de ontwerpfilosofie Design Thinking. Dus je roept wat collega’s bij elkaar voor een brainstormsessie. Leuk! En dan? Vaak stokt het daar. Hoe komt dat?

Toegevoegde waarde is inmiddels een populair woord geworden om te gebruiken. Net als ‘innovatief’, ‘klantgericht’, ‘gebruiksvriendelijk’ of ‘van buiten naar binnen’. Deze buzzwoorden klinken interessant en bekent, maar kunnen van alles betekenen. De meesten lopen dan ook vaak vast bij toepassing ervan, want hoe bereik je bijvoorbeeld die toegevoegde waarde dan? Wat je nodig hebt is een bewezen proces dat deze buzztermen concreet maakt. Het liefst één dat weinig investering vraagt, belanghebbenden betrekt en waarmee snel resultaat wordt geboekt.
 

Pandora’s box

Hier komen Design Thinking en Design Sprints om de hoek. Want nog voordat je start met creatief denken, moet je eerst strategisch gaan denken. Design Thinking is namelijk net zoals ‘toegevoegde waarde’ een Pandora’s box. Het kan veel impact hebben of weinig, totaal afhankelijk van wanneer en hoe het ingezet wordt. Het is een filosofie die -in potentie- alles kan oplossen. En dat maakt het eng, want waar begin je? Hoe groot wil je het maken? Het leidt al snel tot brede en scheve verwachtingen. Een Design Sprint kadert deze onduidelijkheden in een paar dagen en levert een passende oplossing, getoetst bij de doelgroep.

Meer dan wat werkvormen

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is een Design Sprint meer dan een collectie van verschillende creatieve werkvormen in serie. Het is een weloverwogen flow waarin je verandering zorgvuldig leidt en ook een hoop keuzes maakt. Daarin is brainstormen niet de eerste stap. Zelfs niet de tweede of derde. Je kunt de fases zo kort omschrijven:​​​​​​​

 1. Nog te doen: stap 1:

  kies de scope

 2. Nog te doen: stap 2:

  begrijp de behoeften en de context

 3. Nog te doen: stap 3:

  formuleer het ontwerpdoel

 4. Nog te doen: stap 4:

  creëer concepten (brainstormen!)

 5. Nog te doen: stap 5:

  kies en toets je eindoplossing

 6. Nog te doen: stap 6:

  evalueer en herhaal.

Vaag in = vaag out

De eerste drie fases bepalen de richting. Wat is het exacte probleem? Bij wie en in welke orde speelt het en wat wil je voor hen bereiken? Deze kaders heb je nodig om de kans op succes van je innovatieproject te verhogen en ze scheppen duidelijkheid om betrokkenen goed mee te krijgen. Ook bepalen de kaders welke werkvormen je inzet om tot de oplossing te komen. Vergelijk het maar met onderzoek. Je hebt minimaal een onderzoeksvraag, een doelgroep en een onderzoeksmethode nodig. Ga je in het wilde weg aan willekeurige personen verschillende vragen stellen, dan kom je nooit tot gedegen inzichten en een duidelijke conclusie.

In de realiteit wordt er te weinig aandacht gegeven aan deze eerste drie stappen, als ze al niet helemaal worden overgeslagen. Het zijn ook de moeilijkste stappen in elk innovatietraject, zeker bij gebrek aan expertise in Design Thinking methodieken. Ze creëren altijd wrijving, maar resulteren ook in een onmisbare scherpe ambitie en Definition of Done.

Verhoog je succeskans

In mijn ervaring zijn er bij overheidsorganisaties veel open uitdagingen en hete hangijzers waarover nog geen duidelijke visie of oplossing bestaat. Daarin neemt de druk toe, ook van buitenaf. Toch is zomaar ergens beginnen met oplossingen bedenken dan gevaarlijk, want verwachtingen lopen op en mensen haken snel en vaak blijvend af als resultaat uitblijft. En zeker als hun ideeën in de la belanden. Daarom is elk innovatietraject strategisch maatwerk. SIM brengt je daarom Design as a Service (DaaS), dat altijd start met een intake. Wij begeleiden je graag in het kiezen van een initiële scope en het opstellen van een passend projectplan. Dus heb je hulp nodig bij de ‘hoe’ van innovatie en toepassing van Design Thinking en Design Sprints? Neem contact met ons op.

Zo bereik je de hoogste succeskans op het creëren van toegevoegde waarde met een gedragen oplossing voor jouw vraagstuk.

Wil je meer weten?

Wil je aan de slag met een Design Sprint, neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

Neem contact met ons op