Een rollercoaster met een gaaf resultaat

SIMloket, de producten- & dienstencatalogus (PDC) voor overheden, is aan vernieuwing toe. Om een nieuwe, toekomstbestendige PDC te kunnen ontwikkelen waar gemeenten intuïtief en gemakkelijk mee uit te voeten kunnen, organiseerde SIM een Design Sprint. Waarom koos SIM voor deze methode? En wat leverde dit op?

Wat is de SIM Design Sprint?

In een intensief proces van enkele dagen los je een complex vraagstuk binnen de organisatie op. Met behulp van allerlei methodes en werkvormen ontwerp en test je oplossingen voor het vraagstuk in samenwerking met klanten. Op deze manier kun je snel een nieuw product ontwikkelen.

  • Dag 1 - 2: empathise; je verkent het vraagstuk en de scope van het probleem.
  • Dag 3: je bedenkt zoveel mogelijk innovatieve oplossingen voor het vraagstuk. Je weegt de voor- en nadelen van de geopperde oplossingen af.
  • Dag 4: je kiest voor de beste oplossing en maakt een prototype.

Daarna ga je het prototype valideren bij klanten of andere stakeholders.

Download brochure

Meer weten?

In deze brochure vind je alle informatie over de Design Sprint van SIM.

Download de brochure